همایش بزرگ مقاومت در سرخس
همایش بزرگ مقاومت در سرخس
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و با حضور اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همایش بزرگ «مقاومت» در سرخس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و با حضور اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همایش بزرگ «مقاومت» در سرخس برگزار شد.