نماهنگ؛ «زلال مثل انقلاب ۵۷»
نماهنگ؛ «زلال مثل انقلاب ۵۷»
انفجار نور دوباره در تاریخ درخشیدن گرفت و ابراهیمیان زمان با فریادهایی عاشورایی به پا خواستند؛ امام بت شکن کلمه ناب بیداری را در گوش جان‌ها زمزمه کرد تا نسل سلیمانی‌ها پیام‌آور کربلایی دیگر باشند.

به گزارش نسیم سرخس، انفجار نور دوباره در تاریخ درخشیدن گرفت و ابراهیمیان زمان با فریادهایی عاشورایی به پا خواستند؛ امام بت شکن کلمه ناب بیداری را در گوش جان‌ها زمزمه کرد تا نسل سلیمانی‌ها پیام‌آور کربلایی دیگر باشند.