همایش معتمدان و متنفذان شیعه و اهل سنت سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس