همایش بصیرتی «جهاد تبیین» در سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس