سفر یک روزه استاندار خراسان رضوی به سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس