سفر معاون رئیس جمهور به شهرستان مرزی سرخس  | پایگاه خبری نسیم سرخس