برگزاری نماز ظهر عاشورا در شهر مرزی سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس