بخش دوم؛ راهپیمایی مردم انقلابی سرخس در محکومیت ترور سردار سلیمانی | پایگاه خبری نسیم سرخس