بازدید میدانی مسئولان از پروژه سد شوریجه سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس