اقامه نخستین نماز جمعه سال ۱۴۰۳ در سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس