این عکس ۳ میلیون کلیک خورده است
این عکس ۳ میلیون کلیک خورده است
اخیرا در فضای مجازی عکسی منتشر شده که احساسات کاربران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.این تصویر حکایت از پدری دارد که چتر خود را به صورت بسیار فداکارانه ای طوری گرفته که پسرش کاملا از خیس شدن در امان بوده در حالی که خودش به شدت خیس شده است. این تصویر که در ونکوور گرفته شده است،در وب سایت های انتشار عکس تحت عنوان "پدرها" به اشتراک گذاشته شده است.این تصویر که نمادی از عشق است بیش از 3 میلیون بار در فضای مجازی کلیک خورد.