مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مصوبه ای درخصوص حذف یارانه نان تا پایان سال نداریم و قیمت این محصول تنها با دستور رئیس جمهور افزایش می‌یابد.
 به گزارش نسیم سرخس، مهدی کاظم نژاد مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران مبنی برحذف یارانه نان تا سه ماه آینده، افزود: حذف یارانه نان، جزو برنامه های دولت است اما قطعا تا سه ماه آینده انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه حذف یارانه نان به صورت تدریجی و با دستور رئیس جمهور انجام می‌شود، تاکید کرد: مصوبه ای در خصوص حذف یارانه نان تا سه ماه آینده به دست ما نرسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد : ممکن است که رئیس جمهور به یک باره دستور به حذف یارانه نان دهد، اما در شرایط فعلی تا پایان سال تنها ۲۰ درصد نانوایی‌های کشور آزاد پزبوده و ما مابقی آرد دولتی دریافت می کنند.

این مقام مسئول اظهار داشت: در سال جاری برای بررسی تبعات آزاد سازی نان تنها آرد یارانه‌ای ۲۰ درصد نانوایی‌های کشور حذف شده تا تبعات آن بر جامعه و کیفیت نان مشخص شود.

وی در واکنش به ایجاد رانت و تخلف در عرضه نان یارانه ای گفت: عرضه کالا به صورت یارانه ای می تواند مشکل آفرین باشد اما این به معنی انجام فساد یا الزامی بر حذف کامل یارانه‌ها نیست.

کاظم نژاد تاکید کرد: دستگاه‌های تعزیراتی نظارت گسترده‌ای بر نحوه مصرف آرد یارنه ای و جلوگیری از خروج آرد از واحدی‌های پخت نان دولتی دارد، بنابراین نمی توان اظهاراتی که در خصوص ورود آرد دولتی به نانوایی‌های آزاد پز و شرینی فروشی مطرح می شود را قبول کرد.

وی در پایان گفت: برای حفظ تعادل در بازار مصرف و حمایت از خانوار آسیب پذیر، حذف یارانه نان باید به صورت تدریجی انجام شود.

گفتنی است که برای بار دوم است که اصناف خبر از حذف یارانه نان می دهند اما این موضوع توسط مسئولین بخش دولتی مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی  ایران نیز در روز‌های گذشته بر خلاف اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر حذف یارانه نان، تاکید بر تامین آرد دولتی مورد نیاز نانوایی‌های دولتی پز تا پایان سال کرده بود.

منبع: تسنیم

 

انتهای پیام/