تعدادی از علاقه‌مندان به شهید آیت‌الله سید‌محمدباقر صدر پی بردند در دوران حاکمیت رژیم صدام، قبر این شهید در وادی السلام نجف، در معرض تخریب است به همین دلیل پیکر آن شهید را خارج کردند و در نقطه دیگر با نام مستعار مدفون ساختند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از فارس، تصاویری که پیش روی دارید، نشان اقدام متهورانه تعدادی از علاقه‌مندان به شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در دوران حاکمیت رژیم صدام است که طی آن پیکر مطهر آن شهید را در قبرستان وادی السلام نجف، از قبری که در معرض تخریب بود، به در آوردند و در نقطه دیگر از آن و با نام مستعار مدفون ساختند. این تصاویر و شرح ماوقع آن، پس از سقوط صدام منتشر شد.

عکس‌هایی که پیش روی دارید، مراحل این اقدام را نشان می دهد.


خارج کردن پیکر شهید آیت الله صدر از قبر اولیه در قبرستان وادی السلام در نجف اشرف


خارج کردن پیکر شهید آیت الله صدر از قبر اولیه در قبرستان وادی السلام در نجف اشرف


تدفین مجدد پیکر شهید آیت الله صدر در نقطه ای دیگر از وادی السلام نجف و با نام مستعار

 


طواف پیکر شهید آیت الله صدر در مرقد امیر مومنان (ع) پس از خارج کردن از قبر اولیه


بازسازی مرقد مطهر شهید آیت الله صدر پس از سقوط صدام در نجف

انتهای پیام/