صفحه توییتر منتسب رهبر معظم انقلاب با انتشار جمله از ایشان به همراه طرحی جالب از اوباما، به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد.
به گزارش نسیم سرخس به نقل از صبح توس، توئیتر منتسب به  رهبر انقلاب با انتشار جمله ای از سخنان ایشان درباره تهدید به حمله رئیس جمهور آمریکا طرحی از اوباما را منتشر کرده که در حال شلیک به خود است.توئیتر منتسب به دفتر مقام معظم رهبری نیز متنی انگلیسی با این مضمون را بالای این تصویر درج کرده که متن فارسی آن بدین شرح است:رئیس جمهور آمریکا گفته است که ارتش ایران را نابود می کند. ما از هیچ جنگی استقبال نمی کنیم و جنگی را شروع نمی کنیم، اما….

1140511_808