استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق گفت: اجازه بازدید از مراکزنظامی فرصت جاسوسی است که در اختیار دشمن قرار خواهیم داد.

به گزارش نسیم سرخس، علی خلیلی در گفتگو با بصیر سبزوار اظهار داشت: تعهد ایران در پذیرفتن بازدید بازرسان از مراکز نظامی مخلل استقلال کشور است و این امر بسیار خطرناکتر از پذرفتن پروتکل الحاقی خواهد بود.

 

وی ادامه داد: امیدواریم که دولتمردان مسئله قبول بازرسی از مراکز نظامی که در فکت شیت آمریکا آمده است را به صراحت تکذیب کنند.

 

خلیلی تصریح کرد: پذیرفتن هرگونه تعهدی برای فعالیت هایی که کاربد دوگانه داشته باشد فاعهای دردناک برای کشور است و دستطرف مقابل را برای از یرگیری تحریم ها باز خواهد گذاشت.

 

این تحلیگر مسائل سیاسی تاکید کرد: محدود کردن پذیرش تعهدات هسته ای به پروتکل الحاقی ایجاد انحراف در افکار عمومی است .

 

وی استناد به پذیرش پروتکل الحاقی توسط ۱۲۶ کشور را توجیه ای برای قبول این پذیرش دانست و خاطر نشان کرد: تنها کشورهایی این پروتکل را پذیرفته اند که یا به فکر این صنعت نیسنند و یا در بلوک آمریکا قرار دارند.

 

خلیلی بااشاره به مدت زمان بررسی پرونده ایران در آژانس هسته ای بیان داشت: ایران تا زمانی که رعیت امریکا نشویم پرونده ایران مفتوح خواهد بود.

 

انتهای پیام/