مدرسه مسیونر های انگلیسی یا مدرسه مرسلین در یزد. تاریخ ثبت این عکس به ۱۳۰ سال پیش باز می گردد.

عکس/مدرسه انگلیسی‌ها در یزد
منبع:”ره به ری”

 

انتهای پیام/م