این خودروها در خیابان های مرکزی شهر تهران و در کنار خودروهای پارک شده در حال گشت زنی بوده که این اقدام سبب برخی گمانه زنی ها در رابطه با شناسایی خودورهای بدون طرح ترافیک شده است.

به گزارش نسیم سرخس

عکس/ ماشین پلیس‌های دوربین‌دار در تهران

منبع: نامه نیوز

انتهای پیام/ م