۴۶ معلم نمونه کشوری در هفته بزرگداشت مقام معلم تجلیل می‌شوند.
به گزارش نسیم سرخس، در سال‌جاری ۱۳  هزار و ۴۳۹ معلم نمونه در کشور تجلیل می‌شوند.امسال در سطح منطقه ۶۸۶۴ معلم زن و ۵۹۲۴ معلم مرد، در سطح استان ۲۵۰ معلم زن و ۴۱۱ معلم مرد، در سطح کشور ۱۴ معلم زن و ۳۰ معلم مرد انتخاب شدند.

اسامی معلمان نمونه کشوری:

 

۱- سمیه رسولی از استان آذربایجان شرقی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲- اباصلت احمدی دیزج از آذربایجان شرقی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳- انور اسمعیل‌پوری از استان آذربایجان غربی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴- علی یوسفی خلفلو از استان اردبیل

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۵- محمد حسین رجائیان از استان اصفهان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۶- مهدی کاظمی از استان اصفهان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۷- زهرا جعفری از استان البرز

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۸- سعداله عزتی از استان ایلام

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۹- محمدجعفر اسدی برازجانی از استان بوشهر

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۰- مریم سراجیان اردستانی از شهر تهران

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۱- اکبر نیکبخت از شهر تهران

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۲- رضا قاسمی از استان چهارمحال و بختیاری

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۳- محمد فاروق صادقی بجد از استان خراسان جنوبی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۴- ذبیح‌اله آرمین از استان خراسان رضوی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۵- حمزه میراحمدی از استان خراسان رضوی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۶- هادی خسروی بغداده از استان خراسان رضوی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۷-  مهدی نورانی از استان خراسان شمالی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۸- علی سواری از استان خوزستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۱۹- حسین اسدی از استان خوزستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۰- سید منصور موسوی از استان زنجان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۱- فاطمه خواجه رشیدان از استان سمنان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۲- علی حیدری نیا از استان سیستان و بلوچستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۳- سیده سمیه جلیل آبکنار از شهرستانهای تهران

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۴- مریم طاهریان از شهرستانهای تهران

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۵- لیلا سلیمانی سروستانی از استان فارس

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۶- رعنا نجاتی گرایی از استان فارس

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۷- معصومه بیگم حسینی از استان فارس

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۸- عین‌اله رحمانی از استان قزوین

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۲۹- یعقوب ضیایی از استان قم

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۰- بهروز مجیدی از استان کردستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۱- افشین لهونی از استان کردستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۲- فاطمه ستوده‌پور کرانی از استان کرمان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۳- نوید حاتمی از استان کرمان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۴- بهمن ویسی از استان کرمانشاه

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۵- عادل ضربی از استان کهگیلویه و بویراحمد

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۶- کبری حاجی‌مرادخانی از استان گلستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۷- محمد صالحی از استان گیلان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۸- علی آقایی جودکی از استان لرستان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۳۹- مهدی احمدی‌پور از استان مازندران

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۰- رحمت احمدی پارسا از استان مازندران

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۱- ابوالفضل طاهری از استان مرکزی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۲- جواد ایمانی از استان هرمزگان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۳- طیبه مرادی فریسا از استان همدان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۴- محمد اکبرنژاد از استان یزد

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۵- مجتبی مقصودی از دانشگاه فرهنگیان

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

۴۶- مهدی سعادت از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اسامی ۴۶ معلم نمونه کشوری منتشر شد+تصاویر

منبع: فارس

 

انتهای پیام/