استفاده از یک ماده شوینده در سازمان لیگ حادثه ایجاد کرد.
به گزارش نسیم سرخس،‌ یکی از اعضای خدمات سازمان لیگ برای رفع گرفتگی فاضلاب از مواد شوینده قوی استفاده کرده بود که این مسئله باعث شد حال چند نفر از کارمندان این سازمان بد شود و حتی برخی از کارمندان بانک هم که در زیر ساختمان سازمان لیگ هستند دچار مسمومیت شوند و اورژانس تهران در محل حاضر شود.

این حادثه ظاهراً قبل از جلسه هماهنگی بازی پیکان و پرسپولیس در سازمان لیگ رخ داده است.

منبع: فارس
انتهای پیام/