عکس/ جوان افغان هواپیما ساخت
عکس/ جوان افغان هواپیما ساخت
جوان با استعداد افغانستانی با دست خالی و بدون هیچ‌گونه امکانات و حمایت دولتی موفق به ساخت یک هواپیما شد.
منبع: فارس