سردار اسکندر مومنی در دوران دفاع مقدس در کنار دلیرمردان لشکر 25 کربلا (مازندران) می رزمید. آنچه می بینید، تصویر این سردار در کنار رزمندگان است.
به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق – سردار اسکندر مومنی در دوران دفاع مقدس در کنار دلیرمردان لشکر ۲۵ کربلا (مازندران) می رزمید. آنچه می بینید، تصویر این سردار در کنار رزمندگان است.

عکس/جانشین ناجا در روزهای جنگ
نفر دوم نشسته از راست
 انتهای پیام/