یک منبع در دفتر نخست وزیری عراق امروز شنبه از صدور فرمان لغو قرارداد رافد جبوری و برکناری وی از سمت سخنگوی دفتر رسانه‌ای نخست وزیری خبر داد.
به گزارش نسیم سرخس، این منبع در گفتگو با السومریه نیوز گفت: رافد جبوری سخنگوی دفتر رسانه ای است و با این دفتر ارتباط دارد، نه با نخست وزیر. وی کارمند ویژه نخست وزیر نیست”.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: روز گذشته فرمانی برای لغو قرارداد جبوری و برکناری وی از سمت سخنگوی رسانه ای دفتر نخست وزیری صادر شد.

وی افزود: در رزومه ای که جبوری قبل از عقد قرارداد ارائه داده، مواردی که در حال حاضر در شبکه های ارتباط اجتماعی رد و بدل می شود، ذکر نشده بود.

این منبع گفت: دفتر نخست‌وزیر بسیار تاکید دارد که کارمندان دفتر ویژه نخست‌وزیر یا افراد مرتبط در دفاتر وابسته باید دارای شرایط و مشخصات لازم و صحیح باشند. طبعا هر فردی که خارج از ضوابط و شرایط عمل کند جایش خارج از دفتر نخست‌وزیر است.

دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴، رافد جبوری و سعد الحدیثی را به عنوان دو سخنگوی دفتر رسانه ای العبادی تعیین کرد.

برخی رسانه های عربی، تمجید از دیکتاتور معدوم عراق را دلیل برکناری سخنگو ذکر کرده بودند.

منبع: العالم

 

 

انتهای پیام/