پوستر؛ شما اکنون در طرف درست تاریخ ایستاده‌اید… | پایگاه خبری نسیم سرخس