تشریح آخرین وضعیت حادثه‌دیدگان امروز نشت گاز پالایشگاه سرخس از زبان سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس
تشریح آخرین وضعیت حادثه‌دیدگان امروز نشت گاز پالایشگاه سرخس از زبان سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس