راهپیمایی مردم سرخس در حمایت از کودکان مظلوم غزه | پایگاه خبری نسیم سرخس