چهارمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی به دلیل طولانی شدن رسیدگی به دو پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی به نوبت عصر موکول شد.

به گزارش نسیم سرخس ب نقل از خبرگزاری فارس، قاضی محمدرضا محمدی کشکولی پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: هر زمان که پاسخ استعلامات بیاید از متهم و شاکیان مرتضوی برای حضور در جلسه بعدی دعوت خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از افراد مطلع برای حضور در جلسات دعوت شده است یا خیر گفت: نه، هنوز کسی دعوت نشده است.

قاضی کشکولی همچنین در پاسخ به این سوال که چند جلسه دیگر از دادگاه باقی مانده است گفت: مشخص نیست دادگاه چقدر زمان ببرد.

انتهای پیام/م