یازدهمین نمایشگاه کتاب سال سرخس/ بخش اول
یازدهمین نمایشگاه کتاب سال سرخس/ بخش اول
یازدهمین نمایشگاه کتاب سال سرخس که از 28 دی ماه در محل نمایشگاه دائمی شهرک گاز شهید مهاجر شهرستان پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است، امسال نیز مانند سال های گذشته با استقبال خوب شهروندان روبرو شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، یازدهمین نمایشگاه کتاب سال سرخس که از ۲۸ دی ماه در محل نمایشگاه دائمی شهرک گاز شهید مهاجر شهرستان پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است، امسال نیز مانند سال های گذشته با استقبال خوب شهروندان روبرو شد.