تکنوکرات های لیبرال دقیقا مصداق بارز مرعوب بودن در برابر غرب و آمریکا و همچنین حاکمیت اشرافی گری می باشند. این جریان در دو سال گذشته علاوه بر ریل گذاری و تصمیم سازی برای دولت به اصطلاح تدبیر و امید، تبدیل به بخشی از حلقه تصمیم گیر برای دولت یازدهم شده است.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق، دکتر رضا سراج تحلیل‌گر مسائل راهبردی در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

رهبرمعظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند :
«اگر مجلس، مرعوب غرب و آمریکا و به دنبال حاکمیت جریان اشرافی گری باشد، ریل گذاری او در این جهت خواهد بود و کشور را به مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد.»
با عنایت به بیانات رهبر انقلاب و نقش مجلس در ریل گذاری حرکت دولت، چنانچه خدای ناکرده دو صفت زیر در مجلس دهم وجود داشته باشد، کشور به سمت بدبختی حرکت خواهد کرد.

۱)مرعوب بودن در مقابل غرب و آمریکا:
عدم خود باوری و نداشتن اعتماد به نفس ملی، مقهور قدرت غرب و آمریکا بودن، کلید حل مشکلات را در تئوری ها و الگوهای غربی و آمریکایی جستجو کردن، بی توجهی به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، عدم باور به عزت و استقلال ملی و همچنین عدم اعتقاد به ساخت و قدرت درونی، بخشی از روحیه مرعوب بودن در مقابل غرب و آمریکا است.

۲) تقویت حاکمیت اشرافی گری در کشور:
نوعا خواستگاه طبقاتی افراد و جریان های مرعوب در مقابل غرب و آمریکا، متعلق به طبقات اجتماعی اشراف و مرفهین بی درد است. به همین دلیل مرعوب بودن و اشرافی گری در تلازم با یکدیگر قرار می گیرد. این دو ویژگی یکی از مهمترین دلایل نفوذ پذیری نیز می باشد و در تاریخ معاصر، عامل سلطه بیگانگان و عقب ماندگی کشور بوده است.

*تکنوکرات های لیبرال دقیقا مصداق بارز مرعوب بودن در برابر غرب و آمریکا و همچنین حاکمیت اشرافی گری می باشند. این جریان در دو سال گذشته علاوه بر ریل گذاری و تصمیم سازی برای دولت به اصطلاح تدبیر و امید، تبدیل به بخشی از حلقه تصمیم گیر برای دولت یازدهم شده است. تکنوکرات های لیبرال با اعتقاد به کدخداپذیری، خواستار تغییر هویت حقیقی نظام ج. ا. ا بوده و نفی خطوط اصلی هندسه انقلاب اسلامی را در دستور کار دارند. این جریان خواستار بازگرداندن کشور به دامان آمریکا است.

*بدیهی است نفوذ و حاکمیت این جریان در مجلس دهم، کشور را در مسیر بدبختی قرار خواهد داد. کما اینکه این جریان در دو سال گذشته منشاء خسارت های جبران ناپذیری شده است که تحمیل رکود عمیق به کشور، کوچک ساختن سفره معیشت مردم و کند نمودن شتاب علمی کشور از آثار ریل گذاری و تصمیم سازی آنان می باشد.

انتهای پیام/