پوستر اختصاصی نسیم سرخس/ «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»
پوستر اختصاصی نسیم سرخس/ «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»
نسیم سرخس پوستر اختصاصی خود به مناسبت تعیین شعار سال جدید از طرف رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.

نسیم سرخس پوستر اختصاصی خود به مناسبت تعیین شعار سال جدید از طرف رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

انتهای پیام/