پوستر/ای وجودت لنگر ارض و‌سما‌ء، ‌صحبت از رفتن نگو آقـــــا به ما
پوستر/ای وجودت لنگر ارض و‌سما‌ء، ‌صحبت از رفتن نگو آقـــــا به ما
در مراسم فاطمیۀِ بیت رهبری(21 اسفند) یک جانباز 70 درصد، سخنرانی استاد پناهیان را قطع کرده و گفت: دیشب حضرت آقا در بین خبرگان رهبری حرف از رفتن زدند به آقا بگویید حرف از رفتن نزند، قلبمان گرفت.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مراسم فاطمیۀِ بیت رهبری(۲۱ اسفند) یک جانباز ۷۰ درصد ویلچر نشین سخنرانی استاد پناهیان را قطع کرده و گفت: ببخشید آقای پناهیان؛ دیشب حضرت آقا در بین خبرگان رهبری حرف از رفتن زدند به آقا بگویید حرف از رفتن نزند، قلبمان گرفت