نمایشگاه کتاب سال سرخس/ بخش دوم
نمایشگاه کتاب سال سرخس/ بخش دوم
یازدهمین نمایشگاه کتاب سال سرخس که در محل نمایشگاه دائمی شهرک گاز شهید مهاجر شهرستان پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است، امسال نیز مانند سال های گذشته با استقبال خوب شهروندان روبرو شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، یازدهمین نمایشگاه کتاب سال سرخس که در محل نمایشگاه دائمی شهرک گاز شهید مهاجر شهرستان پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است، امسال نیز مانند سال های گذشته با استقبال خوب شهروندان روبرو شد.