نحوه مسدود کردن وب‌سایت‌ها برای استفاده کودکان در ویندوز ۱۰
نحوه مسدود کردن وب‌سایت‌ها برای استفاده کودکان در ویندوز ۱۰
نحوه مسدود کردن وب‌سایت‌ها برای استفاده کودکان در ویندوز ۱۰ در ادامه می‌بینید.

setting را بازکنید

روی Accounts کلیک کنید

Family & other peopleکلیک کنید

در قسمت ” Your family” ، بر روی گزینه ” Manage family settings online” کلیک کنید

در قسمت حساب child ، بر روی منوی گزینه more options کلیک کنید

گزینه Content restrictionsرا انتخاب کنید

کلید جابجایی وب‌سایت‌های نامناسب Block را فعال کنید

در قسمت “همیشه مجاز”، پیوندی را برای وب‌سایت موردنظر خود اضافه کنید

به‌عنوان‌مثال، Disney.com

برای تأیید پیوند، روی دکمه + کلیک کنید

برای اضافه کردن وب‌سایت‌های دیگر به لیست، مراحل شماره ۸ و ۹ را تکرار کنید

بررسی گزینه Only مجاز به این وب‌سایت‌ها است تا بتوانند وب‌سایت‌های دیگری را در اینترنت مسدود کنند

در قسمت “همیشه مسدود شده”، پیوندهایی را برای وب‌سایت موردنظر خود جهت اضافه کردن کودک دیگر اضافه نکنید. به‌عنوان‌مثال ، Facebook.com ، CNN.com ، Twitter.com و غیره

در قسمت “همیشه مسدود شده” ، پیوندهایی را برای موتورهای جستجو به‌غیراز بینگ ، مانند Google.com ، Yahoo.com و DuckDuckGo.com اضافه کنید

برای تأیید پیوند، روی دکمه + کلیک کنید

برای اضافه کردن وب‌سایت‌های دیگر به لیست ، مراحل شماره ۱۲ و ۱۳ را تکرار کنید

گردآوری :معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سرخس

انتهای پیام/