یک فروند پهباد در منطقه مرزی سراوان (سیستان و بلوچستان) به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شد.
به گزارش نسیم سرخس به نقل از باشگاه خبرنگاران، این پهباد که در انجام ماموریت کنترل مراقب مرز انجام وظیفه می کرد به دلیل نفص فنی مجبور به فرود اضطراری در منطقه مرزی سراوان شد.
گفتنی است در این فرود اضطراری به پهباد آسیبی وارد نشده است.