عکس/ هدیه رهبر انقلاب به پدر شهید اهل سنت مدافع حرم
عکس/ هدیه رهبر انقلاب به پدر شهید اهل سنت مدافع حرم
هدیه رهبر انقلاب به پدر شهید اهل سنت ملازهی در دیدار روز گذشته خانواده چند شهید مدافع حرم

عکس/ هدیه رهبر انقلاب به پدر شهید اهل سنت مدافع حرم