عکس/ سنگر ساده یک فرمانده
عکس/ سنگر ساده یک فرمانده
عکس زیر متعلق به سنگر شهید سید عباس موسوی فرمانده سابق حزب الله لبنان است.
عکس/ سنگر ساده یک فرمانده