عکس/ روایتگری حاج قاسم در راهیان‌نور
عکس/ روایتگری حاج قاسم در راهیان‌نور
روایتگری و بازخوانی عملیات فتح المبین توسط حاج قاسم سلیمانی در دشت عباس/ ارتفاعات چاه نفت

عکس/ روایتگری حاج قاسم سلیمانی در راهیان‌نور