در این عکس سرلشکر سلیمانی را در کنار رهبر معظم انقلاب می بینید.