عکس/ آه این دختر دامان حامیان تروریسم را می‌گیرد
عکس/ آه این دختر دامان حامیان تروریسم را می‌گیرد

تصویر زیر مربوط به دختر خردسالی است که در گلوله باران دیشب شهر شیعه نشین “نبل” سوریه مجروح شده است. شهرهای نبل و الزهرا در شمال حلب حدود دو سالیست که تحت محاصره گروه های تروریستی است.  

تصویر زیر مربوط به دختر خردسالی است که در گلوله باران دیشب شهر شیعه نشین “نبل” سوریه مجروح شده است. شهرهای نبل و الزهرا در شمال حلب حدود دو سالیست که تحت محاصره گروه های تروریستی است.
عکس/ آه این دختر حامیان تروریست‌ها را خواهد گرفت