خضری در مورد تصمیم شهید حجت در مورد انتخابات گفت: یک هفته قبل از شهادت درباره انتخابات پرسیدم چه میکنی؟ گفت روشنگری؛ نمی دانستم چگونه میخواهد روشنگری کند اما حالا که این شبها رسید فهمیدم چگونه میخواهد روشنگری کند.
به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق؛ حجت الاسلام سید مهدی خضری در مراسم وداع با شهید حجت اسدی که در مسجد المهدی مینودر برگزار شد، گفت : چه آبرویی آقاحجت به همه ما داد، شهید آبرو میدهد، این شبها شبهای غبطه است؛ غبطه می خوریم این شبها. شبی که خبر شهادت آقاحجت رسید خدمت یکی از اولیاءالله بودیم، از شاگردان آیت‌الله بهجت و خوشوقت، گفت شهادت برای کسانی است که واقعا خواهان شهادت باشند.

این فعال فرهنگی ادامه داد: آقاحجت در اربعین کار خودش را کرد و مزد اربعینش را گرفت.

آقاحجت زودتر از همه رفته جنت الحسین برای همه بچه‌ها جا نگه دارد؛ در وصیتنامه اش هم نوشته قرار ما بهشت، بعد بهشت را خط زده نوشته جنت الحسین.

در روایت داریم بعضی در بهشت سالی یکبار صدای اباعبدالله را می شنوند، اما حجت رفته پیش خود اباعبدالله.

سید مهدی خضری  افزود: امیرالمؤمنین در خطبه ۱۲۱ می فرمایند :”عده‌ای هستند وقتی خبر جهاد به آنها میرسد واله و شیدا می شوند.” حجت هم واله شهادت شد و رفت.

حجت ندایی را شنید که نافع هم شب عاشورا شنید؛

امروز امام ما سیدعلی هم همان نگرانی حضرت‌ زینب را دارد و حجت آن ندای حضرت‌زینب را شنید که آیا این بچه‌ها می مانند؟ برای همین امشب مانند حبیب آمد.

وی بیان داشت: حجت نگران ولایت بود، مبادا پرچم حجت زمین بماند. حجت میگفت سید! هیأت ما سیصدنفر برهنه می شوند، هیچ هیأتی مثل هیأت ما سینه نمی زنند، اما از روزی که آقا گفت، حجت گفت درست میکنم. این هیأت باید حجت پرور باشد و حجت ها باید بیایید این علم را بردارند.

برای حجت مهمتر از شهادت وظیفه‌اش بود. در آستانه این بیعت بزرگ با رسول الله در انتخابات برکت خون حجت را می بینیم.

خضری در مورد تصمیم شهید حجت در مورد انتخابات گفت: یک هفته قبل از شهادت درباره انتخابات پرسیدم چه میکنی؟ گفت روشنگری؛ نمی دانستم چگونه میخواهد روشنگری کند اما حالا که این شبها رسید فهمیدم چگونه میخواهد روشنگری کند.

 انتهای پیام/