سازمان ملل اعلام کرد عربستان و دولت فراری یمن ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان جنگ افروزی در این کشور هستند.
به گزارش نسیم سرخس؛ اداما دینگ مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور مربوط به’جلوگیری از نسل کشی ها ‘و جنیفر ولش رایزن او درامور مربوط به قربانیان جنگی و ‘مسئولیت حفاظت’ این سازمان روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه مطبوعاتی درمورد ابعاد وحشتناک جنایاتی که در مورد شهروندان غیر نظامی یمن اعمال می شود هشدار دادند.

در این اطلاعیه نوشته شده است که با گذشت یک سال از شدت گرفتن درگیری ها در یمن جهان بطور روزمره شاهد فرسایش احترام نسبت به قوانین بین المللی انساندوستانه وقوانین حقوق بشر دراین کشور بوده است.

این کارشناسان با اشاره به این که تکرار و استمرار این جنایت ها در کشور جنگ زده یمن و مرگ شهروندان و نابودی شالوده های زندگی آن ها به جایی رسیده که به تدریج حتی موجب بی رغبتی رسانه های بین المللی در پوشش دادن به آن ها شده است، از جامعه بین الملل و بویژه شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند تا برای خاتمه بخشیدن به این وضعیت اقدامات جدی تری اتخاذ کنند.

در گزارش مذکور با اشاره به این که موارد بیشمار نقض حقوق بشر و قوانین انساندوستانه بین المللی از سوی طرفین درگیر در یمن ‘و نیروهای متحد آن ها’ همگی بطور گسترده ای ازجمله از سوی سازمان ملل جمع آوری و مستند شده اند تصریح شده است که بسیاری از این موارد جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران
 انتهای پیام/