رشد ۱۸۰ درصدی ترانزیت ریلی محور سرخس در ۹ ماهه نخست سال
رشد ۱۸۰ درصدی ترانزیت ریلی محور سرخس در ۹ ماهه نخست سال
مدیركل راه‌آهن خراسان از رشد ۱۸۰ درصدی ترانزیت ریلی در محور سرخس در ۹ ماهه نخست سال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش نسیم سرخس، محمدهادی ضیایی‌مهر با تشریح آمار حمل و نقل بار و ترانزیت ناحیه راه‌آهن خراسان٬ گفت: طی ماهه ابتدای سال ۹۴ در مجموع ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تن بار در ناحیه راه‌آهن خراسان حمل شده که میزان یک میلیون و ۶۹۰ هزار تن آن از محور سرخس جابه‌جا شده است.

وی با بیان اینکه حمل و نقل بار در محور سرخس شامل ترانزیت٬ واردات و صادرات می‌شود٬ افزود: سهم حمل و نقل کالاهای ترانزیتی در محور سرخس ۹۳۸ هزار تن بوده که با ۱۶۲۰۰ دستگاه واگن جابه‌جا شده و از کشورهای آسیای میانه به بندرعباس و سایر مبادی مرزی دیگر منتقل شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸۰ درصدی داشته است.

مدیرکل راه‌آهن خراسان با یادآوری اینکه کل ترانزیت ریلی کشور در ۹ ماهه ابتدایی امسال یک میلیون و ۵۰ هزار تن بوده است٬ ادامه داد: محور سرخس سهم ۹۰ درصدی از مجموع ترانزیت ریلی کشور دارد.

ضیایی‌مهر اضافه کرد: عمده بار ترانزیتی محور سرخس نیز به بندرعباس می‌رود به طوریکه ۹۸ درصد از این بار ترانزیتی در کریدور سرخس-بندرعباس جابه‌جا می‌شود و ۲ درصد مابقی به مرزها مثل مرز ترکیه و جنوب شرق می‌رود.

وی توضیح داد: عمده محموله‌های بار ترانزیتی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۴ در محور سرخس٬ سه قلم محموله پنبه٬ گوگرد و کود شیمیایی بوده که ۳۸۱ هزار تن پنبه با ۳۵۷۳ دستگاه واگن جابه‌جا شده و این آمار نسبت به سال گذشته رشد ۴۶ درصدی داشته است؛ ۵۱۳ هزار تن گوگرد با ۷۹۲۸ دستگاه واگن حمل شده که این آمار هم نسبت به سال گذشته رشد ۵۱۳ درصدی داشته است و ۱۴۲ هزار تن کود شیمیایی با ۲۲۱۱ دستگاه واگن که این آمار نیز در قیاس با سال گذشته رشد ۶۰۰ درصدی داشته است.

این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: عمده کشورهای مبادی بارگیری ترانزیتی نیز ازبکستان و ترکمنستان بوده و سایر کشورها از سهم کمتری در قیاس با این دو کشور برخوردارند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی ترانزیت وارده و ترانزیت صادره و ترانزیت معوض(سوآپ) در ۹ ماهه ابتدایی سال محور سرخس٬ گفت: عمده جابه‌جایی بار ترانزیتی ترانزیت وارده بوده که ۸۵۵ هزار تن از این آمار سهم ترانزیت وارده بوده یعنی از آسیای میانه وارد کشور و به سمت بندرعباس و مرزهای دیگر جابه‌جا شده است. ۷۵هزار تن سهم ترانزیت صادره بوده که از مرزهایی مثل ترکیه و بندرعباس از طریق محور سرخس به آسیانه منتقل شده است. همچنین سهم ترانزیت معوض(سوآپ) ۸ هزار تن بوده که کالایی مثل گاز مایع در کشور مصرف و معادل آن از مرز سرخس صادر شده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتهای پیام/