کانال 10 اسرائیل در برنامه شبانه خود تایید کرد که هیات عالیرتبه با ریاست یکی از مقامات سرشناس این رژیم به تازگی از ریاض دیدار کرده است.
به گزارش نسیم سرخس، این شبکه در ادامه تاکید کرد: این ملاقات اولین دیدار مقامات این رژیم از عربستان نبوده، بلکه تعداد زیادی از این دیدارها به تازگی انجام شده است؛ اما به دلیل سانسور خبری ارتش اسرائیل، صحبت از محتوای دیدارها و اهداف آن ممنوع است.

کانال ۱۰ اسرائیل بیان کرد که ملک سلمان، پادشاه سعودی و شاهزاده های اطراف او از روابط جاری با اسرائیل شرمسار نیستند؛ اما تا حد ممکن می خواهند این روابط را به ظاهر محدود نشان دهند.

به گفته این کانال مقامات اسرائیل در ایجاد روابط دوستانه با سایر کشورهای عربی، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس موفق بوده اند و این روابط را بسیار خوب توصیف می کنند.

شایان ذکر است که این کانال صهیونیستی فاش کرد که برخی از شاهزاده های سعودی در دیدارهای دوجانبه به رهبران اسرائیل گفته اند که اهمیتی به اقدامات رژیم اشغالگر قدس در قبال فلسطینیان نمی دهند و مساله مهمتر برای آنان حمایت اسرائیل از عربستان در مقابله با ایران است.

منبع: جام نیوز
 انتهای پیام/