گفت: رسانه‌ها و مقامات سعودی به شدت از این که بسیاری از کارشناسان سقوط رژیم قرون‌وسطایی آل‌سعود را نزدیک می‌دانند، عصبانی هستند.
به گزارش نسیم سرخس، گفت: رسانه‌ها و مقامات سعودی به  شدت از این که بسیاری از کارشناسان سقوط رژیم قرون‌وسطایی آل‌سعود را نزدیک می‌دانند، عصبانی هستند.
گفتم: در خبرها آمده است که بخش قابل توجهی از گزارش‌ها و مقالات روزنامه‌های سعودی و برنامه‌های تلویزیونی این رژیم برای پاسخ به نظریه سقوط آل‌سعود اختصاص یافته است.
گفت: مقامات سعودی به جای آن که به دلایل و شواهد فراوان تحلیل‌گران درباره سقوط قریب‌الوقوع این رژیم پاسخ بدهند، با استناد به سر پا بودن ساختار رژیم نظر کارشناسان را نفی می‌کنند.
گفتم: یارو از پشت‌بام یک برج ۲۰ طبقه به پائین پرت شده بود، وقتی به طبقه پنجم رسید با خودش گفت؛ خب! تا اینجا که به خیر گذشت و هنوز زنده‌ام!

منبع: کیهان

 انتهای پیام/