حضور اول وقت مردم سرخس در حماسه همدلی/ انگشتانی که روسیاهی را برای آمریکا و انگلیس گذاشت
حضور اول وقت مردم سرخس در حماسه همدلی/ انگشتانی که روسیاهی را برای آمریکا و انگلیس گذاشت
مردم ولایتمدار شهرستان سرخس با حضور اول وقت در پای صندوق‌های رأی و شرکت در انتخابات روسیاهی را برای آمریکا و انگلیس و دشمنانی که چشم طمع برای انقلاب دوخته‌اند، گذاشتند.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، مردم ولایتمدار شهرستان سرخس با حضور اول وقت در پای صندوق‌های رأی و شرکت در انتخابات روسیاهی را برای آمریکا و انگلیس و دشمنانی که چشم طمع برای انقلاب دوخته‌اند، گذاشتند.