جشن ۳۷ سالگی انقلاب اسلامی با حضور «عمو پورنگ» در سرخس
جشن ۳۷ سالگی انقلاب اسلامی با حضور «عمو پورنگ» در سرخس
جشن 37 سالگی انقلاب اسلامی و پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران با حضور «عمو پورنگ»، «امیرمحمد» و «علی مسعودی» در سالن ورزشی ایثار شهرک شهید مهاجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، جشن ۳۷ سالگی انقلاب اسلامی و پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران با حضور «عمو پورنگ»، «امیرمحمد» و «علی مسعودی (مشهدی)» در سالن ورزشی ایثار شهرک شهید مهاجر برگزار شد.