جشن آغاز «هفته وحدت» در شهر مرزی سرخس
جشن آغاز «هفته وحدت» در شهر مرزی سرخس
جشن آغاز «هفته وحدت» امشب(چهارشنبه) با حضور مردم شیعه و سنی سرخس در مسجد النبی شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، جشن آغاز «هفته وحدت» امشب(چهارشنبه) با حضور مردم شیعه و سنی سرخس در مسجد النبی شهرستان برگزار شد.