تصویر دیده نشده از حاج احمد متوسلیان
تصویر دیده نشده از حاج احمد متوسلیان
تصویری کم تر دیده شده از حاج احمد متوسلیان در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

منبع: مشرق