تریبون آزاد دانشجویی «رای دادن یا رای ندادن، مسئله این است!» در دانشگاه پیام نور سرخس برگزار می شود
تریبون آزاد دانشجویی «رای دادن یا رای ندادن، مسئله این است!» در دانشگاه پیام نور سرخس برگزار می شود
تریبون آزاد دانشجویی «رای دادن یا رای ندادن، مسئله این است!» فردا (چهارشنبه) ساعت 9 و 30 دقیقه صبح در دانشگاه پیام نور سرخس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، تریبون آزاد دانشجویی «رای دادن یا رای ندادن، مسئله این است!» فردا (چهارشنبه) ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در دانشگاه پیام نور سرخس برگزار می شود.

 

این تریبون آزاد توسط بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور سرخس برگزار می شود.

انتهای پیام/ع