یکی از روزنامه نگاران روزنامه بهار ضمن تایید صحت استعفای دسته جمعی تحریریه گفت:اگر نیاز باشد همه افرادی که نامشان در بیانیه آمده است حاضرند پای این نامه را امضا و انگشت بزنند.

به گزارش نسیم سرخس یکی از خبرنگاران روزنامه بهار در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ضمن تایید خبر استعفای دسته جمعی تحریریه این روزنامه گفت: اگر نیاز باشد همه افرادی که نامشان در بیانیه آمده است حاضرند پای این نامه را امضا و انگشت بزنند.

وی ادامه داد:از یک زمانی وضع مالی روزنامه در شرایط نامناسبی قرار داشت که مدیر مسئول تصمیم به تعدیل نیروهای روزنامه گرفت و از روز چهارشنبه به طور رسمی چند نفری را از هر سرویس در لیست تعدیل خود قرار داد که اعضای تحریریه در اعتراض به این اقدام از کار در روزنامه استعفا دادند.

یکی دیگر از خبرنگاران این روزنامه نیز در گفت‌وگو با دانا با بیان این که همه افرادی که اسمشان در بیانه آمده هیچ کدام در محل کار حاضر نشدند گفت: تنها برخی از افراد که کارآموز روزنامه هستند و تعدادشان بیش از دو سه نفر نیست در تحریریه حاضر هستند.

وی با رد ادعای مدیر مسئول روزنامه بهار مبنی بر عدم اطلاع برخی از این اسامی از استعفای دسته جمعی  اعلام کرد:مدیر مسئول اگر ادعا دارد افراد در تحریریه حاضر هستند عکسی از تحریریه خود با حضور اعضایی که نامشان در این نامه آمده منتشر کند.

او با بیان این که قنواتی برای نام بردن از عده ای از روزنامه نگاران از لفظ اخراجی استفاده کرده است گفت:این لفظ بار حقوقی دارد و ما می توانیم برای احقاق برخی از حقوق خودمان از آقای قنواتی شکایت کنیم چرا که ما استعفا دادیم و اخراجی در کار نبوده است.

انتهای پیام/م