اسامی نهایی نامزدهای حوزه انتخابیه سرخس و فریمان به طور رسمی اعلام شد
اسامی نهایی نامزدهای حوزه انتخابیه سرخس و فریمان به طور رسمی اعلام شد
اسامی نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، رضویه و احمد آباد به طور رسمی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح ذیل اعلام می شود.

آقای محمد اعظم نور
خانم انسیه ایزدخواه
آقای حسین ایزدی فریمان
آقای عزیز بهزادی
آقای غضنفر تبریزنیا
آقای محمدرضا ترکمن چه
آقای حسین تمیز
آقای علی جعفری علم آبادی
آقای جواد جوانمرد
آقای صفر چوپان زاده
آقای محمد امین حبیبی
آقای سید حسین حسینی
آقای جواد حمیدی
آقای محمد مهدی خزائی
خانم ملیحه خواجوی
آقای علی رضا داروغه
آقای جواد دست افشان
آقای مرتضی رستمیان
آقای محمد حسن رضاییان کلاته
آقای علی احمد زاهدی محبوب
آقای احمد سجادی
آقای سید رضا شفائی نژاد
آقای سید بهزاد صفار سجادی
آقای محسن طاهریان
آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی
آقای محمد محمدی
آقای سید علی مدنی
آقای عباس مرادی
آقای هادی ملکی
آقای سید مجتبی منتظری
آقای غلامرضا نعمانی
آقای ذوالفقار نیک پرست
آقای عباس نیک پور

تبلیغات انتخاباتی داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ آغاز می شود و تا ساعت ۸ صبح روز ۱۳۹۴/۱۲/۶ یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/